Sulantien Autokatsastus Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Sulantien Autokatsastus Oy
Sulantie 24
04300 Tuusula
Puh. 050 4010 150

Rekisteriasioita hoitaa

Markkinointi / Sulantien Autokatsastus Oy
Sulantie 24, 04300 Tuusula
Puh. 050 4010 150

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Sulantien Autokatsastus Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Sulantien Autokatsastus Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Sulantien Autokatsastus Oy:n -henkilörekisteri sisältää henkilötietoja käyttäjistä tai yritykselle yhteydenottoja lähettäneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

Henkilön etu- ja sukunimi
Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kieli
Ajoneuvon rekisteritunnus

Personointitiedot

IP-osoite
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Sulantien Autokatsastus Oy:n -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Sulantien Autokatsastuksen yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Sulantien Autokatsastuksen toimeksiannosta ja lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Sulantien Autokatsastus Oy:n lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaan ja etämyyntiin. Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan tahoon.

Avoinna

Ma - pe

09.00-17.00

Pe 23.6. suljettu

Puhelin